SAKIN, Martin. Využití senzorických dat pro odvození stavu prostředí [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/84926. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Jan Viktorin.

Uložit do Citace PRO