MARUŠIC, Marek. Zpracování zákaznických požadavků za použití hlubokých neuronových sítí [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-01-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/84927. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Jan Pluskal.
Uložit do Citace PRO