KRPEC, Ondřej. Remote API Web Reference for Java Enterprise Applications [online]. Brno, 2018 [cit. 2022-05-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/84929. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Radek Kočí.

Uložit do Citace PRO