MIHALČIN, Tomáš. Hluboké neuronové sítě pro rozpoznání tváří ve videu [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/84935. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Michal Hradiš.
Uložit do Citace PRO