SIKORA, Martin. Webová aplikace pro pořizování nových záběrů historických fotografií [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/84946. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Martin Čadík.

Uložit do Citace PRO