STEJSKAL, Jakub. Performance Testing and Analysis of Qpid Dispatch Router. Online, Diplomová práce, vedoucí Tomáš Fiedor. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/84967. [cit. 2023-10-05].

Uložit do Citace PRO