SYCHROVÁ, Martina. Způsoby pořízení hmotného majetku firmou SYMECO s.r.o. a jeho ovlivnění základu daně z příjmu právnických osob [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-6-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/8497. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Pavel Svirák.
Uložit do Citace PRO