CHLUBNA, Tomáš. Simulace křehkých těles [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-6-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/84977. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Tomáš Milet.
Uložit do Citace PRO