HORÁK, Šimon. Koncepční návrh malého šestikolového užitkového vozidla [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-6-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/850. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce František Rasch.
Uložit do Citace PRO