PÁRAL, Tomáš. Zhodnocení finanční situace ve firmě [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/8500. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Alena Kocmanová.

Uložit do Citace PRO