VLČKOVÁ, Klára. Srovnání podnikatelských záměrů: běžný bytový dům vs. pasivní bytový dům [online]. Brno, 2009 [cit. 2023-02-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/8502. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Alena Kocmanová.

Uložit do Citace PRO