VAŠKO, Martin. Monitorování peerů BitTorrent na základě informací z distribuované hašovací tabulky [online]. Brno, 2018 [cit. 2023-02-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/85027. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Libor Polčák.

Uložit do Citace PRO