ROHÁČEK, Dominik. Zobrazení stínů metodami dělícími pohledové těleso v rozhraní OpenGL [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/85035. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Jozef Kobrtek.

Uložit do Citace PRO