POLEHŇA, Dominik. Detektor virů na USB klíčenkách pomocí RaspberryPi [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/85046. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Martin Krčma.
Uložit do Citace PRO