BERKY, Levente. Moderní TreeView komponenta pro web [online]. Brno, 2018 [cit. 2022-06-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/85048. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Lenka Turoňová.

Uložit do Citace PRO