KAŠČÁK, Imrich. Aplikace mravenčích algoritmů [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-10-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/85060. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Michal Bidlo.
Uložit do Citace PRO