DUDLÁK, Tibor. Porting Tang to OpenWRT [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-5-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/85062. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Ondrej Lichtner.
Uložit do Citace PRO