JŮDA, Petr. Systém pro iniciaci plateb a čtení informací z bankovního účtu v rámci PSD2 [online]. Brno, 2018 [cit. 2023-02-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/85066. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Vladimír Bartík.

Uložit do Citace PRO