ŽIŠKA, Peter. Navigační systém do budov na mobilním zařízení [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/85081. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Vítězslav Beran.
Uložit do Citace PRO