DÚBRAVA, Juraj Ondrej. Využití strojového učení pro predikci vlivu mutací na stabilitu proteinů [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/85084. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Miloš Musil.

Uložit do Citace PRO