FLOREK, Daniel. Detekce provozu protokolu BitTorrent [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/85087. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Libor Polčák.
Uložit do Citace PRO