KONEČNÝ, Adam. Mobilní hra s použitím rozšířené reality [online]. Brno, 2018 [cit. 2022-06-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/85093. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Pavel Najman.

Uložit do Citace PRO