DEVEČKA, Matej. Modelování a analýza energeticky úsporných budov [online]. Brno, 2018 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/85105. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Josef Strnadel.

Uložit do Citace PRO