SEIDL, Viktor. Společný vývoj aplikace pro více mobilních platforem [online]. Brno, 2018 [cit. 2023-06-01]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/85116. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Zbyněk Křivka.

Uložit do Citace PRO