VRTĚLOVÁ, Lucie. Analýza nastavení formátu JPEG 2000 [online]. Brno, 2018 [cit. 2022-09-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/85128. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce David Bařina.

Uložit do Citace PRO