SROKA, Radovan. Extend USBGuard to Support External Authorization Policy Sources [online]. Brno, 2018 [cit. 2022-05-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/85129. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Petr Peringer.

Uložit do Citace PRO