LUKÁČ, Jakub. Bezkontaktní autentizace uživatele pomocí senzoru Leap Motion [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/85130. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Pavel Najman.
Uložit do Citace PRO