MORES, Martin. Prohlížení a porovnávání strukturovaných souborů pro Altap Salamander [online]. Brno, 2018 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/85132. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Zbyněk Křivka.

Uložit do Citace PRO