ŠUHAJ, Peter. Detekce slabin v počítačových sítích [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/85145. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Martin Holkovič.
Uložit do Citace PRO