PELANTOVÁ, Lucie. Automatické zpracování ručně opravených testů [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/85157. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Vítězslav Beran.
Uložit do Citace PRO