RUSIŇÁK, Petr. Určování typů entit na základě extrakce informací z Wikipedie [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/85189. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Pavel Smrž.
Uložit do Citace PRO