TOMAŠOV, Adrián. Automatizované testování chování protokolového zásobníku OS Linux ve stavu zahlcení sítě [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-9-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/85196. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Ondrej Lichtner.
Uložit do Citace PRO