TAMAŠKOVIČ, Marek. Automatický generátor politiky systémového volání [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/85208. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Lenka Turoňová.

Uložit do Citace PRO