ČECHÁK, Jiří. Chatbot postavený na umělých neuronových sítích [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-12-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/85210. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Igor Szőke.

Uložit do Citace PRO