NAHÁLKA, Roman. Extrakce tunelovaných dat do samostatných toků [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/85213. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Martin Holkovič.
Uložit do Citace PRO