TUREČEK, Dominik. Umělá inteligence pro deskovou hru [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/85222. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Karel Beneš.
Uložit do Citace PRO