ŠOUSTAL, Petr. Ochrany venkovních vedení vn a jejich koordinace s automatizovanými úsečníky [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-9-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/8525. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky. Vedoucí práce Jaroslava Orságová.
Uložit do Citace PRO