BAYER, Jan. Perzistentní prostředí pro Java Virtual Machine [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-6-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/85255. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Radek Kočí.
Uložit do Citace PRO