DOLEŽAL, Filip. Robotická ruka s modelářskými RC servy [online]. Brno, 2018 [cit. 2022-05-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/85267. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Pavel Zemčík.

Uložit do Citace PRO