MALANÍK, Petr. Elektronická platforma systému pro snímání sítnice oka [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/85268. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Martin Drahanský.

Uložit do Citace PRO