JAŠEK, Filip. Zařízení pro monitorování kvality vzduchu [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-9-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/85276. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Tomáš Goldmann.
Uložit do Citace PRO