OBORNÁ, Jana, Ludmila MRAVCOVÁ, Lenka MICHLOVSKÁ, Lucy VOJTOVÁ a Milada VÁVROVÁ. The Effect of PLGA-PEG-PLGA Modification on the Sol-gel Transition and Degradation Properties. EXPRESS POLYM LETT [online]. Budapest University of Technology and Economics Faculty of Mechanical Engineering Department of Polymer Engineering, 2016, 10(5), 361-372 [cit. 2021-7-30]. ISSN 1788-618X. Dostupné z: doi:10.3144/expresspolymlett.2016.34
Uložit do Citace PRO