TAMTAM, Abdurrzzag Giuma A. A Framework for Exploring Information Systems Quality Perspectives [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/853. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Karol Molnár.

Uložit do Citace PRO