HALFAR, Ivo. Optimalizace chladicího systému asynchronního stroje [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-01-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/8530. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky. Vedoucí práce Marcel Janda.
Uložit do Citace PRO