ŠOUKAL, Michal. Branding Strategy of Company for the Czech Market Entry [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-6-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/85312. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Robert Zich.
Uložit do Citace PRO