STRŽINEK, Daniel. Podnikatelský záměr - Společnost poskytující cateringové služby [online]. Brno, 2018 [cit. 2022-09-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/85314. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Jaroslav Rompotl.

Uložit do Citace PRO