STEJSKAL, Roman. Vyhledávací studie přeložky silnice I/34 Božejov-Pelhřimov [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-03-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/8532. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemních komunikací. Vedoucí práce Michal Radimský.
Uložit do Citace PRO