ŠILAROVÁ, Šárka. Příčiny poruch prosklených střech. Soudní inženýrství [online]. Akademické nakladatelství CERM, 2018, 29(3), 33-36 [cit. 2021-9-20]. ISSN 1211-443X. Dostupné z: doi:10.13164/SI.2018.3.33
Uložit do Citace PRO