LACKO, Branislav. Analýza rizik v novelizované normě ISO 9001. Soudní inženýrství [online]. Akademické nakladatelství CERM, 2018, 29(3), 46-48 [cit. 2020-10-26]. ISSN 1211-443X. Dostupné z: doi:10.13164/SI.2018.3.46
Uložit do Citace PRO