HUDEC, Tomáš. Databáze realizovaných kupních cen nemovitých věcí. Soudní inženýrství [online]. Akademické nakladatelství CERM, 2018, 29(3), 49-53 [cit. 2022-05-23]. ISSN 1211-443X. Dostupné z: doi:10.13164/SI.2018.3.49

Uložit do Citace PRO